Tillstånd markupplåtelse, grävning och TA-plan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Vägarbete

Ska du ställa upp byggställningar, containrar eller göra något annat på offentlig plats behöver du söka tillstånd för markupplåtelse. Ska du borra, gräva eller göra något som påverkar trafiken behöver du söka tillstånd för grävning och TA-plan.

  • Tillstånd markupplåtelse

    Markupplåtelse för nyttjande av kommunal mark söks hos polisen.

  • Tillstånd att borra och gräva - grävtillstånd

    Om du ska gräva eller borra inom detaljplanerat område ska du söka grävtillstånd hos kommunen. Ska du ställa upp en container eller liknande i samband med arbetet måste du söka tillstånd även för det, ett så kallat tillstånd för markupplåtelse.

  • Trafikanordningsplan (TA-plan)

    Om du vill utföra ett arbete på offentlig plats som påverkar gående, cyklister eller motorburen trafik måste du ha en trafikanordningsplan (TA-plan). TA-planen ska vara granskad och godkänd av Gata- parkavdelningen på Tibro kommun innan du får börja arbeta.