Anhörigstöd

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Close up young woman holding female hand of older mother, caring adult grown up daughter supporting and comforting mature mum, expressing love, two generations trusted relations

Har du någon i din närhet som är i behov av ditt stöd för att klara sin vardag? Du är en viktig resurs både för den person du stöttar och för kommunen. Vi erbjuder dig olika former av råd och stöd.

De flesta av oss ser det som självklart och mår bra av att finnas för en närstående som av någon anledning inte klarar av vardagen på egen hand. Det ger glädje och tillfredställelse att hjälpa en annan människa. Men det kan också kännas tungt, svårt och ensamt. Att brottas med dåligt samvete och en känsla av att aldrig räcka till är inte heller ovanligt.

Det stora arbete anhöriga gör i vården och omsorgen är idag väl känt. Du är en oumbärlig resurs både för den person du stöttar och för kommunen. Rätt råd och stöd helst så tidigt som möjligt har visat sig ha stor betydelse vad gäller välbefinnande och hälsa.

Vem är anhörig?

Du är anhörig till någon som du känner att du står nära. Det behöver inte vara någon släkting. Likaväl som det kan vara ett syskon eller en förälder, kan det vara en vän, granne eller kollega.

Du avgör själv om anhörigstöd rör dig och skulle vara till hjälp i din livssituation. Vi vänder oss till alla kommuninvånare som är anhörig till någon som är i behov av stöd. Stödet är inte kopplat till att din närstående har någon viss sjukdom eller typ av funktionshinder. Han/hon behöver inte heller ha kontakt med kommunen eller någon annan vårdinstans för att du skall ha rätt till stöd. Läs mer i anhörigstödets länkar nedan.

Känner du att anhörigstöd skulle kunna hjälpa dig så ta kontakt med kommunens anhörigsamordnare Ann Larsson på telefon 0504-185 09. 
Telefontid måndag - fredag klockan 8.00 - 15.30.

 • Supportive hands. Close up caring young man adult child caregiver sit at table facing old man retiree support comfort express empathy. Geriatric psychologist talk to elder patient on therapy session

  Anhörig till äldre

  Nästan var fjärde person i Sverige som är över 55 år stödjer en äldre, sjuk eller funktionshindrad person i eller utanför sitt egna hem. Ofta har man en nära relation och tycker att det är naturligt och självklart att ta hand om sin närstående.

 • Close up top view caregiver and disabled older woman sitting in wheelchair holding hands, nurse wearing white uniform supporting, comforting mature female patient, rehabilitation and treatment

  Anhörig till person med funktionsnedsättning

  Ungefär en av fem svenskar har någon form av funktionsnedsättning. Om du är anhörig till en person med funktionsnedsättning kan du få olika typer av stöd.

 • SONY DSC

  Anhörig till person med missbruk eller beroende

  Kring varje person med ett missbruk eller beroende finns flera anhöriga. Du är inte ensam. Ett missbruk eller beroende påverkar hela familjen och dess omgivning.

 • Anhörig till person med psykisk ohälsa

  När någon drabbas av psykisk ohälsa drabbas alla i personens närhet.

 • Support with group, therapy and mental health with hands and help, people together talking about problem and crisis. Psychology, healthcare and trust, respect and community in counseling for trauma.

  Anhöriggrupper

  Genom att delta i en anhöriggrupp kan du som anhörig träffa andra och utbyta erfarenheter, Här kan du möta andra människor som "delar samma vardag" och förstår din situation.

 • Anhörigas riksförbund

  Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige. Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Anhöriga kan vara en familjemedlem, släkting, vän, granne eller arbetskamrat.

 • Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

  Nationellt kompetenscentrum anhöriga - för ett anhörigvänligt samhälle

 • Sekretess

  Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

  Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.