Skolupptagningsområden 2024-2025

Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2023-12-19 BUN § 126 nya skolupptagningsområden för elever i förskoleklass och grundskola för läsåren 2024/2025 -- 2027/2028.

Förändringar

De stora förändringarna för upptagningsområdena är:

  • Ransbergs skola utökas med elever som bor i Fröstorp
  • Elever som bor i Brittgården tillhör Häggetorpsskolan
  • Elever som bor i Skattegården tillhör Baggeboskolan
  • Karta över skolupptagningsområden i Tibro kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-12-19 § 126

Karta över skolupptagningsområden i Tibro kommun