Information om det allmänna valet 2022

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Person som röstar

I år är det val till riksdag, region och kommun. Den 11 september är det valdag och du kan förtidsrösta från och med den 24 augusti till och med valdagen.

Så här röstar du

Det finns flera olika sätt att rösta på:

  • Rösta i din vallokal på valdagen den 11 september
  • Förtidsrösta var som helst i en röstningslokal i Sverige från och med den 24 augusti
  • Rösta i utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat
  • Rösta med hjälp av ett bud, om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstnings- eller vallokal, eller om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt 
  • Rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare, om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstnings- eller vallokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig

Valsedlar finns på alla ställen där det går att rösta.

Vallokaler

Tibro kommun är indelad i sex valdistrikt. I varje valdistrikt finns det en särskild vallokal. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider. Observera att du bara kan rösta i den vallokal du tillhör!

Valnämnden i Tibro kommun har beslutat om följande valdistrikt, vallokaler och öppettider:

Valdistrikt Vallokal
Smuleberg m.fl. Smulebergsskolan, matsalen, Ådalsvägen 33  
Södra centrum Nyboskolan, elevcaféet,
Nybogatan 5
Häggetorp, Katrineberg m.fl. Församlingshemmet Tibro,
Hjovägen 23
Skattegården m.fl. Allégården, f.d. Äldrecentrum, Fredsgatan 36
(Ingång via Allégårdens entré)
Fagersanna, Ransberg m.fl. Församlingshemmet Ransberg, Ranestigen 2
Hörnebo, Kvarnhagen m.fl. Kompetenscenter (f.d. Näringslivets hus),
Järnvägsgatan 17

Samtliga vallokaler har öppet kl. 08.00 - 20.00 på valdagen den 11 september.

Förtidsröstning och röstningslokaler

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill i hela landet. Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen. 

I år pågår förtidsröstningen från och med den 24 augusti till och med den 11 september. I Tibro kommun kan du förtidsrösta i följande lokaler:

  • Allégården, Fredsgatan 36, lokalerna Nova och Luna (Ingång via Allégårdens entré).

        Öppettider: Hela förtidsröstningsperioden
                         måndag - fredag   kl. 10:00 - 18:00
                         lördag – söndag    kl. 10:00 - 14:00            
                         OBS! söndag 11 september kl. 08:00 - 20:00

  • Biblioteket, Gymnasiegatan 29 

        Öppettider: måndag 5 september kl. 13:00-19:00
                          tisdag 6 september kl. 13:00-19:00
                          onsdag 7 september kl. 13:00-19:00
                          torsdag 8 september kl. 13:00-19:00
                          fredag 9 september kl. 13:00-16:00
                          lördag 10 september kl. 11:00-15:00           

Kom ihåg ditt röstkort och giltig legitimation när du ska förtidsrösta!
Mer information om förtidsröstning finns på Valmyndighetens webbsida. 

Vad är ett röstkort?

Ett röstkort skickas till alla som finns med i röstlängden. På röstkortet står vilken vallokal du ska rösta i samt vallokalens adress och öppettider. Röstlängden fastställs 30 dagar före valdagen och senast den 24 augusti ska du ha fått ditt röstkort skickat till din folkbokföringsadress i Sverige. Stämmer inte uppgifterna på röstkortet kontaktar du Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Röstkort ett krav vid förtidsröstning

Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort. Röstkortet används för att skicka rösten till vallokalen i det valdistrikt som du som väljare hör till. Det är där rösten räknas.

Om du röstar i din vallokal är röstkort inte ett krav, men det är praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Om du saknar röstkort kan du beställa ett nytt hos kommunen, Länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Röstkortet kan också skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler.

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstnings- eller vallokal kan du rösta genom ett bud. Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig kan du få hjälp av kommunens ambulerande röstmottagare. För att komma i kontakt med ambulerande röstmottagare ringer du 0504-181 34, eller skickar e-post till kommun@tibro.se.
Bokningen är öppen från och med den 24 augusti, på vardagar kl. 08:00-16:00 samt valdagen den 11 september kl. 09:00-14:00. Observera att det är viktigt med god framförhållning vid bokning av ambulerande röstmottagare och att det är kommunen som avgör när ambulerande röstmottagare har möjlighet att komma hem till dig.

De ambulerande röstmottagarna är tjänstepersoner på Tibro kommun och de kommer att ha med sig blanka valsedlar och partivalsedlar i alla tre valen för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än en procent av rösterna i hela landet. I år är detta Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Röstmottagarna kommer också att ha med sig partivalsedlar för Demokraterna, som är representerade i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. 

Mer information om hjälp att rösta finns på Valmyndighetens webbsida

Mer information

Mer information om valet 2022, hur valet fungerar, hur du röstar med mera finns på Valmyndighetens webbsida.

Du kan även ringa Valmyndighetens valupplysning på telefonnummer 020–825 825.