Inkomna motioner och interpellationer

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Motioner och interpellationer är förslag och frågor som ställs av ledamöter i kommunfullmäktige. På den här sidan kan du se vilka motioner och interpellationer som har lämnats in till kommunfullmäktige i Tibro kommun. Om kommunfullmäktige har fattat beslut om motionen eller interpellationen finns även beslutet publicerat.

Motioner

Motioner är skriftliga förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. En motion bereds (utreds) först av den eller de nämnder som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år.

Interpellationer

Interpellationer är skrifliga frågor som ställs av ledamöter i kommunfullmäktige till ordföranden i kommunstyrelsen eller en nämnd. Alla fullmäktiges ledamöter kan delta i debatten kring en interpellation. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Motioner och interpellationer ställs oftast av den politiska oppositionen.