Trygg hemgång

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Sittgymnastik på dagverksamheten Björken.

Trygg hemgång innebär att Du ska kunna återgå till Ditt normala tillstånd eller bli så självständig som möjligt efter din sjukhusvistelse/korttidsvistelse.

Syftet med Trygg hemgång är att du ska kunna återgå till din normala vardag eller att bli så självständig som möjligt efter en sjukhusvistelse eller korttidsvistelse.

Trygg hemgång är den kommunala verksamheten som ansvarar för din vård, omsorg och rehabilitering i ditt hem efter en sjukhusvistelse eller korttidsvistelse, fram till den tidpunkt då ordinarie hemtjänst och hemsjukvård tar vid om du behöver fortsatt stöd.

Trygg hemgångsteamet bokar tid med dig för att möta upp när du kommer hem och därifrån planerar vi tillsammans de fortsatta insatserna.

Om det under de första två veckorna framkommer att det inte fungerar hemma finns det möjlighet för dig att komma till Korttiden under en begränsad tid. Därefter kommer en ny planering för hemgång att göras.

Trygg hemgångsteamet består av arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och vårdplaneringssjuksköterska, omvårdnadspersonal, rehabassistenter och läkare.

Tibro kommun debiterar Trygg hemgång på samma sätt som för övriga vård- och omsorgsinsatser i kommunen.

Vi som jobbar i Trygg hemgångsteamet är:

Din kontaktperson:_____________________________

Rehabassistenter:_______________________________

Undersköterska:________________________________

Arbetsterapeut:__________________________________

Fysioterapeut:___________________________________

Sjuksköterska:___________________________________

Vårdplaneringssjuksköterska:__________________

Läkare:_____________________________

Du når oss på direktnummer:___________________________