Upphandling och inköp

Telefon
0504-184 00

E-post
tillvaxt@tibro.se

Besöksadress
Inredia, Brovägen 26

Öppettider
Mån-fre 08.00-16.00

Postadress
Brovägen 26, 543 35 Tibro

Kontakter

I Tibro kommun köper vi varor, tjänster och entreprenader för över 300 miljoner kronor varje år. Eftersom inköpen finansieras av skattepengar så finns det speciella regler som ska följas. Reglerna gäller för alla inköp, oavsett om det kostar några kronor eller flera miljoner.

Vår inköpsprocess omfattar alla steg från att ett behov uppstår till att leveransen är fullgjord och fakturan betald.

Regler och bestämmelser

Som kommun har vi speciella regler och bestämmelser att förhålla oss till när vi gör inköp. Till exempel måste vi följa upphandlingslagen och våra interna riktlinjer för inköp, ta hänsyn till miljöprogram och följa bestämmelser kring fakturahantering.

Försöker göra det enkelt

Vi hoppas att du som företagare respekterar att vi följer dessa regler, vi kan till exempel inte köpa vad vi vill från vem vi vill. Men så långt det är möjligt försöker vi att göra det enkelt för dig att hitta våra upphandlingar, lämna anbud och att skicka fakturor.

Lyckad upphandling

En lyckad upphandling är en upphandling där det kommer många bra anbud och där såväl små som stora företag tävlar på lika villkor. Till slut får vi leverans av ett hängivet företag som erbjuder en effektiv och gärna innovativ lösning på vårt behov!