Marklov

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Trädfällning

Marklov behövs om det man vill utföra berör höjdläget på marken på en tomt eller på allmänna platser.

Skälen till att marklov behövs är framför allt att omgivningen kan påverkas av att höjdläget på marken förändras.

Marklov krävs också om man ämnar att fälla träd eller plantera skog om sådana krav finns i gällande detaljplan.

Ansök på blankett eller digitalt

Du kan ansöka om marklov genom att fylla i blanketten "Ansökan om bygglov/marklov/rivningslov" eller digitalt via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder.

Om du ansöker om marklov på vår blankett skickar du in din ansökan tillsammans med övriga handlingar/ritningar i ett exemplar till byggnadsnämnden.

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se 

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro