Webbikon Barnomsorg och utbildning

Förskola

I Tibro har alla barn mellan 1-5 år rätt till en förskoleplats om vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Telefontiderna är måndag och onsdag kl. 10-12, tisdag och torsdag kl. 13-15

Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Grundskola

Målet för skolan i Tibro är att tillsammans med föräldrarna ge alla barn så goda förutsättningar som möjligt inför framtiden. I Tibro finns fyra grundskolor, tre i tätorten och en i Ransberg.

Fritidshem

Tibro kommun erbjuder elever plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete, studier eller om eleven har ett eget behov. Beslut om särskilda skäl fattas av rektor. De barn som har rätt till fritidshem placeras på den skola där barnet går.

Särskola

Tibro kommun erbjuder undervisning i särskolan på grundskolenivå.

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som ej uppnått behörighet till ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning innefattar många olika skolformer exempelvis Komvux, Folkhögskola, Yrkeshögskola, Högskola och universitet.

Tibro Kompetenscenter

Vi arbetar för att fler personer i Tibro kommun ska få ett arbete eller börja studera.

Studie- och yrkesvägledning

Funderar du på att studera? Vi hjälper dig att välja bland olika utbildningsalternativ, att ta reda på olika behörigheter och hur du ansöker till gymnasiet och olika eftergymnasiala utbildningar. Tillsammans hittar vi vägen till ditt drömyrke.

Elevhälsa och elevstöd

Elevhälsan består av flera olika yrkesgrupper som samverkar med varandra och skolan när du som elev eller förälder behöver extra stöd.

Tibro Kulturskola

På Tibro kulturskola erbjuds undervisning på en rad olika instrument och sång samt kurser i musiklek, teckning & bild, teater & musikal och data/spelmusik. Hos oss arbetar engagerade och kunniga lärare som sätter varje elevs utveckling i centrum.

Fågelviksbygget

Under perioden 2022-2023 byggs Fågelviksskolan om från gymnasieskola till högstadieskola. Här kan du följa vad som händer under byggnationen.

Ransbergsbygget

Under perioden 2021-2023 kommer den nuvarande skolan i Ransberg att rivas och en ny skola ska byggas i Ransberg. Här kan du följa vad som händer inför bygget och under byggnationen.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies