Webbikon för barn- och utbildningsverksamheten i Tibro kommun. Barnomsorg och utbildning

Skolupptagningsområden 2024/2025

Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2023-12-19 BUN § 126 nya skolupptagningsområden för elever i förskoleklass och grundskola för läsåren 2024/2025 -- 2027/2028.

Förskola

I Tibro har alla barn mellan 1-5 år rätt till en förskoleplats om vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Telefontiderna är måndag och onsdag kl. 10-12, tisdag och torsdag kl. 13-15

Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Grundskola

Målet för skolan i Tibro är att tillsammans med föräldrarna ge alla barn så goda förutsättningar som möjligt inför framtiden. I Tibro finns fyra grundskolor, tre i tätorten och en i Ransberg.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar och för elever som är i behov av särskilt stöd. Verksamheten följer grundskolans läroplan, skollagen samt FN:s barnkonvention.

Anpassad grundskola

I Tibro kommun arbetar vi för att ge barn/elever bästa möjliga kvalitet på utbildning. Inom anpassad grundskola strävar vi hela tiden efter att utveckla vår verksamhet för att eleverna ska ges en optimal utveckling i en lärande miljö.

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som inte har uppnått behörighet till ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning innefattar många olika skolformer exempelvis Komvux, Folkhögskola, Yrkeshögskola, Högskola och universitet.

Tibro Kompetenscenter

Vi arbetar för att fler personer i Tibro kommun ska få ett arbete eller börja studera.

Studie- och yrkesvägledning

Funderar du på att studera? Vi hjälper dig att välja bland olika utbildningsalternativ, att ta reda på olika behörigheter och hur du ansöker till gymnasiet och olika eftergymnasiala utbildningar. Tillsammans hittar vi vägen till ditt drömyrke.

Elevhälsa

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Tibro Kulturskola

På Tibro kulturskola erbjuds undervisning på en rad olika instrument och sång samt kurser i musiklek, teckning & bild, teater & musikal och data/spelmusik. Hos oss arbetar engagerade och kunniga lärare som sätter varje elevs utveckling i centrum.

Fågelviksbygget

Under perioden 2022-2023 byggdes Fågelvikskolan om från gymnasieskola till högstadieskola. Här kan du följa vad som hände under byggnationen.

Ransbergsbygget

Under perioden 2021-2023 kommer den nuvarande skolan i Ransberg att rivas och en ny skola ska byggas i Ransberg. Här kan du följa vad som händer inför bygget och under byggnationen.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies