Barnomsorg och utbildning

Förskola

I Tibro har alla barn mellan 1-5 år rätt till en förskoleplats om vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Med anledning av Covid-19 så kommer Barnomsorgshandläggare tillsvidare endast ta emot frågor via telefon. Telefontiderna är måndag och onsdag kl. 10-12, tisdag och torsdag kl. 13-15

Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Grundskola

Målet för skolan i Tibro är att tillsammans med föräldrarna ge alla barn så goda förutsättningar som möjligt inför framtiden. I Tibro finns fyra grundskolor, tre i tätorten och en i Ransberg.

Fritidshem

Tibro kommun erbjuder elever plats i fritidshem i den omfattningen som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete, studier eller om eleven har ett eget behov. Beslut om särskilda skäl fattas av rektor. De barn som har rätt till fritidshem placeras på den skola barnet går i.

Särskola

Tibro kommun erbjuder undervisning i särskolan på grundskolenivå.

Gymnasieutbildning

Tibro har tillsammans med Skaraborgs andra kommuner ett samarbete inom Utbildning Skaraborg. Övergripande syfte med Utbildning Skaraborg är att ge invånarna i Skaraborg en kvalitativt god utbildning, som gör Skaraborg till en attraktiv region att studera och leva i.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som ej uppnått behörighet till ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen kan du själv forma din egen utbildning eller komplettera tidigare studier. Från och med vårterminen 2020 köper Tibro kommun vuxenutbildning från Skövde kommun. Läs mer om de olika kurserna nedan.

SFI, Svenska för invandrare

Att lära sig svenska är en viktig "nyckel" som du behöver för att etablera dig och bli en del av det svenska samhället. Från och med vårterminen 2020 köper Tibro kommun sin vuxenutbildning från Skövde kommun. Det påverkar även SFI.

Studie- och yrkesvägledning

Funderar du på att studera? Vi hjälper dig att välja bland olika utbildningsalternativ, att ta reda på olika behörigheter och hur du ansöker till gymnasiet och olika eftergymnasiala utbildningar. Tillsammans hittar vi vägen till ditt drömyrke.

Elevhälsa och elevstöd

Elevhälsan består av flera olika yrkesgrupper som samverkar med varandra och skolan när du som elev eller förälder behöver extra stöd.

Musikskola

Musikskolan ska stödja ungdomars kulturella utveckling genom att möta dem på deras egen nivå och ge dem möjlighet att lära sig spela ett instrument.

Baggebobygget

Den 20 augusti invigdes Tibros nya F-6-skola, Baggeboskolan. Skolan har plats för 540 elever inklusive särskola och är utrustad med en fullstor idrottshall. Bygget har bedrivits som ett partneringprojekt mellan NCC och Tibro kommun. Liljewall arkitekter har utformat skolan i samverkan med berörd personal. Här kan du läsa om arbetet med den nya skolan.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies