Inkomstredovisning barnomsorg

Varje år begär Barn och Utbildning in en inkomstredovisning för de familjer som nyttjar kommunens barnomsorg. Inkomstredovisningen omfattar de personer som är folkbokförda på samma adress.

Här redovisas inkomsten via e-tjänst med mobilt Bank-ID.

Om ni inte har tillgång till mobilt Bank-ID finns blankett för utskrift här.