Spethultvägen avstängd på grund av översvämning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

12 mars 2024

Trafik och teknisk service

Spethultvägen, väg 3022, är avstängd mellan Fagersanna Marin till Bankebolet i båda riktningarna på grund av översvämning och skador i asfalten. Det finns i nuläget ingen prognos för när vägen kan vara farbar igen. Skolskjutsen för berörda skolbarn har lösts tillfälligt i samråd med vårdnadshavare.

Vattennivåerna i sjön Örlen är för närvarande höga. Örlen är inte reglerad, så den troliga orsaken till de uppkomna översvämningarna i området är att det naturliga utloppet från sjön inte klarar av att svälja de stora vattenmängderna som den stora och snabba snösmältningen i kombination med regn gett upphov till.

Översvämmad mosse

Den översvämmade delen av väg 3022 går över en mosse och markens bärighet är därför dålig. Vägen kommer att behöva repareras, men vilka åtgärder som behöver utföras går inte att bestämma förrän vattnet har sjunkit undan och omfattningen av skadorna på vägen går att uppskatta. När vattennivåerna har sjunkit undan så att vägen blir synlig igen så kommer det aktuella vägavsnittet undersökas av geotekniker.

Det är Trafikverket som ansvarar för väghållningen på den aktuella vägen.