Karlsbrovägen öppen för trafik igen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Asfaltering på Karlsbrovägen i Tibro

28 juni 2024

Trafik och teknisk service

Från och med idag är Karlsbrovägen öppen för trafik igen. Delar av vägen har varit avstängd sedan den 13 maj på grund av att bron över Tibrobäcken har bytts ut.

Arbetet med brobytet har pågått i sex veckor. Nu är projektet i stort sett avslutat. Igår asfalterades vägen och gång- och cykelvägen över den nya bron, så det enda som återstår är att sätta dit nya räcken.

Leveransen av de nya broräckena är försenad så vi har fått sätta upp tillfälliga räcken, men från och med idag går det både att köra bil, cykla och gå över bron igen, upplyser arbetsledaren Martin Andersson.