Kommun och politik

Kontakta Tibro kommun

Du är alltid välkommen att ringa Tibro kommuns växel om vill komma i kontakt med någon av våra anställda eller om du har frågor om kommunens verksamheter. Du kan också vända dig till kommunvägledarna i vår reception med dina frågor. De finns både tillgängliga i receptionen och via chatt på kommunens hemsida.

Om Tibro

Tibro är en västsvensk kommun med 11 000 invånare som präglas av engagemang och aktivitet. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens, ett ovanligt rikt föreningsliv – och kraft och vilja hos kommunen, företagen och invånarna att utveckla Tibro.

Så styrs Tibro kommun

Kommunen styrs av politiker och ansvarar för skolor, barn-, äldre-, handikapp-, individ- och familjeomsorg, skötsel av gator, parker och fastigheter, kultur- och fritidsverksamhet med mera samt driver näringslivs-, arbetsmarknads- och utvecklingsfrågor.

Ekonomi

Här får du en överblick över Tibro kommuns ekonomi i form av budgetar, uppföljningar och årsredovisningar. Vidare finns praktisk information bland annat om fakturor till och från Tibro kommun.

Påverkan, insyn och delaktighet

Som kommuninvånare har du flera olika vägar att välja på för att påverka det som händer i kommunen.

Vision, kvalitet och utveckling

I Tibro har kommunen och näringslivet bedrivit ett medvetet utvecklingsarbete tillsammans under hela 2000-talet. Tibro kommun har en målstyrningsmodell som utgår från den vision som kommunen antog i samverkan med förenings- och näringslivet 2005. Varje år fastställer kommunfullmäktige ett antal prioriterade mål som ska vara vägledande för kommunens arbete det kommande året.

Trygghet och säkerhet

Tibro kommun arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor och krishantering på flera olika sätt. Syftet med det arbetet är att på bästa möjliga sätt skapa en trygg och säker tillvaro för alla som vistas i kommunen.

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete som går ut på att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Kommunens folkhälsoarbete riktar sig till hela Tibros befolkning.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies