Kommunfullmäktiges valberedning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kommunfullmäktiges valberedning ska lägga fram förslag på ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och i de kommunala bolagen.

Valberedningen väljs på det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde och består av elva ledamöter och elva ersättare.
Klicka på en ledamots namn för aktuella kontaktuppgifter.

Ordförande
Thomas Carlsson (S)

Vice ordförande
Mikael Faleke (M)

Ledamöter
Lina Dahm (S)
Jörgen Strende (S)
Martin Toresson (V)
Claes Jägevall (L)
Stefan Grad (C)
Lillemor Johanson (KD)
Ann-Britt Danielsson (M)
Åse Nicklasson (SD)
Heinz Barath (SD)

Ersättare
Anne-Marie Wahlström (S)
Jan Hanna (S)
Gunnel Johansson (S)
Bengt Ferm (S)
Siw Malmsten (L)
Micael Algotsson (C)
Anna Olsson (KD)
Hampus Borg (M)
Per-Olof Qvick (M)
Kristoffer By (SD)
Marcus Lindström (SD)