Tibro kommun gör en förbättring i det lokala företagsklimatet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

23 maj 2024

Näringsliv, arbete och etablering

I tisdags släpptes enkätsvaren från Svenskt Näringslivs årliga undersökning om det lokala företagsklimatet. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att det är att driva företag i kommunen. Tibro kommun klättrar från 3,48 till 3,62 på den 6-gradiga skalan och ligger tack vara detta över Sverigesnittet på 3,47.

Den viktigaste frågan i Svenskt Näringslivs årliga enkät, och den tyngst vägande rankingfaktorn, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att det är att driva företag i kommunen.

Tibro kommun klättrar från 3,48 till 3,62 på den 6-gradiga skalan och ligger tack vara detta över Sverigesnittet som i år ligger på 3,47.

Kommunens företagsklimat är ett strategiskt och långsiktigt arbete, men också något vi lagt mer fokus på då vi backade något förra året, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Hanna. Väldigt kul att se att det gå åt rätt håll. Nu gäller det att hålla i det arbetet för att ta ytterligare kliv uppåt.

Viktig företagsdialog

Under året som gått har Tibro kommun tagit förra årets resultat på allvar och fokuserat på de frågor i rankingen som varit mest prioriterade av företagen.

Oskar Brandin och Susanne Nilsson från Tibro företagarförening talar om vikten kring en god dialog med representanter från Tibro kommun.

Det finns ett långsiktigt intresse av att utveckla dialogen, så att vi med gemensam röst från oss företagare kan förklara vad som är viktigt för näringslivet i Tibro. Vi märker att det pågår en stor aktivitet från kommunens sida med att hitta kanaler och kontaktytor gentemot näringslivet, säger Oskar Brandin.

Genom dessa kontaktytor bygger vi vidare på att förbättra företagsklimatet i kommunen, fyller Susanne Nilsson på med.

Mer positiva attityder

Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking är en attitydundersökning och en av flera mätningar av företagsklimatet. I denna undersökning har totalt 85 företag från Tibro varit med och svarat och jämfört med förra årets mätning så gör Tibro kommun förbättringar på 12 av 15 frågor, på övriga 3 ligger vi kvar på samma nivå som förra året.

Det är glädjande siffror och ett steg i rätt riktning, säger kommunens näringslivschef Johan Almgren. Vi hade ett hack i kurvan förra året på en annars fin utveckling där vi klättrat uppåt sedan 2020. Jag ser detta som ett kvitto på att vi är på rätt väg och att mina tidigare kollegor på näringslivsenheten Tillväxt Tibro verkligen tagit förra årets resultat på allvar och satt in åtgärder för att vi återigen ska klättra uppåt.

Kommunfullmäktige har fastställda mål där ett av målen handlar om att verka för ett gott näringslivsklimat, stimulera hållbart entreprenörskap och underlätta företagsetableringar.

Näringslivsarbetet är och har varit en prioriterad fråga i arbetet med att utveckla Tibro och en viktig del i tillväxtarbetet så det är glädjande att se att det ger resultat, säger kommunchefen Gustav Olofsson. Tillsammans med företagen så gäller det nu att ta nästa kliv och det gör vi bäst med gemensamma krafter.