Vanliga frågor om etablering och kommunens service

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Välkommen till Tibro. Vi hoppas att du kommer trivas här hos oss. Tibro är ett samhälle som präglas av föreningsliv och vi vill att alla som bor här ska känna sig som en del av Tibro. Tibro kommun ansvarar för vuxna och barn som fått uppehållstillstånd och för ensamkommande barn. Här finns information om den service som kommunen erbjuder.

 • Nu kan du komma till Tibro kommun för att träffa en integrationssamordnare. På det här mötet kan du ställa alla frågor du har. Du kommer få information om vad som händer nu och hur du ska gå vidare med din etablering. Under det här mötet kommer integrationsenheten även anmäla dig till samhällsorientering, SO. För att få mer information om SO kontakta Time Berisha.

  Integrationsenheten kan du vända dig till med frågor och funderingar kring din etablering under 2 års tid efter att du kommit till Sverige. Enheten fungerar som ett bollplank när du behöver mer information eller vill ha hjälp med något.

  Ansök om ID-kort och kontakta Arbetsförmedlingen

  Det är viktigt att du ansöker om ID-kort hos Skatteverket så snart som möjligt efter att du fått uppehållstillstånd. Du behöver också besöka Arbetsförmedlingen direkt för att kunna börja din etableringsplan. I etableringsplanen får du möjlighet att läsa svenska, skaffa dig kunskap om det svenska samhället genom samhällsorientering och få medverka vid arbetsförberedande aktiviteter. 

 • Kommunen ansvarar för att anmäla dig till samhällsorientering. Det här är en utbildning du får på ditt hemspråk. Här kommer du få veta mer om Sverige och det svenska samhället. För att anmäla dig eller för att få mer information kontakta Time Berisha.

 • Om ditt barn inte redan går i förskola eller skola i Tibro kommun är det viktigt att du snarast tar kontakt med en integrationssamordnare för att få hjälp med ansökan om barnomsorg eller skolplats. 

 • I första hand är det Arbetsförmedlingen som kommer hjälpa dig med att få jobb i Sverige.

 • Tibro kommun har inga bostäder som de kan ge ut. Du har ett eget ansvar för att hitta ett eget boende. Tibro kommun har ett ansvar att hjälpa anvisade personer med bostad enligt bosättningslagen.

 • Föreningslivet är en bra väg att gå om du vill lära känna människor som bor i Tibro. Tibro är känt för sitt föreningsliv och har en mängd olika föreningar i sitt utbud. Kontakta gärna Kultur & Fritid eller Integrationssamordnaren Time Berisha för mer information.

 • Tibro kommun har en familjecentral dit du kan komma med frågor och funderingar kring ditt föräldraskap. Här kan du även träffa andra föräldrar och ditt barn kan leka med andra barn.

  Svenska kyrkan erbjuder även dem föräldragrupper, följ länken här:

 • Föreningslivet är stort bland barn och ungdomar, det finns allt från idrottsföreningar, friluftsföreningar som kulturella föreningar för er att delta i.

  Tibro kommun har två fritidsgårdar för barn och ungdomar, Dojan för dig som går i årskurs 6-9 och Ungdomens Hus för dig som går på gymnasiet.