Anhörig till person med missbruk eller beroende

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Hand i hand

Kring varje person med ett missbruk eller beroende finns flera anhöriga. Du är inte ensam. Ett missbruk eller beroende påverkar hela familjen och dess omgivning.

Du som anhörig barn, make/maka, mamma/ pappa eller vän kan behöva stöd för din egen del. Du är en viktig resurs som vi måste värna om. Den hjälp och det stöd du som anhörig behöver ser olika ut och förändras över tid, därför måste stödet utformas individuellt och utifrån dina behov.

Det kan handla om att träffa andra människor i liknande situation eller enskilda samtal där du kan uttrycka dina egna behov och blir lyssnad till. Du kan också behöva kunskap och färdigheter som ger möjlighet till att behärska din livssituation på bästa sätt.

Känner du att anhörigstöd skulle kunna hjälpa dig, ta kontakt med kommunens anhörigstöd. Se kontaktuppgifter ovan. 
Telefontid måndag - fredag, klockan 8:00 - 15:30.