Kemikalier, cisterner och brandfarliga varor

Telefon
0500-49 36 30

Telefontider
Telefontid: mån-fre kl. 08.00-11.30, 12.30-16.00

E-post
miljoskaraborg@skovde.se

Besöksadress
Hertig Johans torg 2, Skövde

Postadress
Miljösamverkan Östra Skaraborg
541 83 Skövde

Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, kontrollerar att kemiska produkter hanteras och förvaras på rätt sätt samt ansvarar för ärenden som gäller förorenade områden. Tillstånd för att hantera brandfarliga och explosiva ämnen söks hos Räddningstjänsten Skaraborg.

Information om hur vilka regler som gäller hantering och förvaring av kemikalier finns på MÖS hemsida. Vill du komma i kontakt med de tjänstemän som arbetar med den här typen av frågor, kontaktar du också MÖS. På deras hemsida hittar du även blanketter som gäller kemikaliehantering.

Cisterner

Den som äger en cistern för diesel, eldningsolja eller spillolja ansvarar för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. För mer information samt blanketter om anmälningsskyldighet och besiktning, se Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida.

Viktig information till dig som har cistern i ett vattenskyddsområde

I Tibro finns två vattenskyddsområden, Fagersanna och Karlshaga-Fröstorp, och ett kommunalt skyddsområde som sträcker sig 1 km från vattenverket i Hönsa.

Inom dessa områden ställs högre krav på cisterner för förvaring av brandfarlig vara. Kontrollbesiktning ska här genomföras oftare och det finns krav på extra skydd som till exempel invallning av cisternen. Kraven omfattar alla förvaringskärl som har en volym på 250 liter eller mer. Har du några frågor om detta, kontakta Miljösamverkan Östra Skaraborg. 

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Du söker tillstånd hos Räddningstjänsten Skaraborg för att få förvara och använda brandfarliga och explosiva varor. För mer information, kontakta Räddningstjänsten, se kontaktinformation överst på sidan.

Mer information om de lagar och regler som gäller vid hantering av brandfarliga och explosiva ämnen finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida, se länk.