Nytt bostadsområde anläggs vid Baggeboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

30 maj 2024

Byggnation, boende och miljöskydd

Nu har arbetet med att anlägga ett nytt bostadsområde mellan Baggeboskolan och Hörnebo kommit i gång på allvar. För närvarande dras de första vatten-, avlopps- och dagvattenledningarna in i området och i höst påbörjas arbetet med att anlägga gator och installera el och fiber. De nya tomterna planeras släppas i höst.

Arbetet med det nya bostadsområdet, som heter Baggebolet II, startade vid årsskiftet då det togs ner skog på området där hus och gator ska anläggas. I området kommer det att finnas plats för 37 villatomter. Detaljplanen tillåter äver radhus och parhus.

Arbetet med vatten-, avlopps- och dagvattenledningar startade i mitten av maj och kommer att pågå under hela året. 

Vi har delat in området i olika områden och har nu börjat gräva ner ledningar till de fyra första fastigheterna, berättar arbetsledaren Martin Andersson på Tibro kommuns gata-/parkenhet.

El och fiber - och tomtsläpp i höst

Arbetet med att dra el- och fiberkabel i det nya bostadsområdet drar igång i höst parallellt med anläggandet av gator.

Vårt arbete med Baggebolet II inleds i höst då det levereras en ny nätstation dit. El- och fibernätet anläggs i samband med kommunens grävning för gatubelysningsnät, upplyser Sebastian Svensson, arbetsledare på Tibro Energi.

När det blir tydligare hur det nya bostadsområdet kommer att se ut kommer det vara möjligt att boka en tomt.

De nya tomterna planeras släppas i höst, säger plan- och byggchefen Kim Olsson.