Allmänhetens frågestund

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Du som är folkbokförd i Tibro kommun kan ställa frågor om kommunens verksamheter direkt till politikerna på allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktiges sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Alla kommuninvånare, utom de som är förtroendevalda i Tibro, har rätt att ställa frågor vid frågestunden. 

Skicka in din fråga senast en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde

Frågorna ska skickas in senast en vecka före respektive fullmäktigesammanträde. Frågorna ska vara undertecknade av en eller flera personer och får endast beröra ämnen som är av allmänt intresse.

Den som har ställt en fråga ska vara närvarande på det kommunfullmäktigesammanträde som frågan tas upp på. Varje frågeställare får presentera sin fråga på fem minuter.

Frågan skickar du in via Tibro kommuns e-tjänst som du hittar här- länk till e-tjänst för Allmänhetens frågestund

Observera att alla inkomna frågor är offentliga handlingar och att din fråga därför kan komma att publiceras på kommunens hemsida.