Driftskostnadsbidrag – ägd lokal/anläggning

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

Driftskostnadsbidraget avser att stödja bidragsberättigad förening som äger lokal eller anläggning. Lokalen/anläggningen ska regelbundet användas av föreningen. Anläggningen/lokalen ska vara belägen i Tibro kommun.

Driftskostnadsbidraget består av två delar:

A)   40 % av redovisade och verifierade kostnader från föregående år.

B)   20 kr per godkänd deltagare enligt ansökan om lokalt aktivitetsstöd,
d.v.s. antal deltagare i åldern 7–20 år, föregående år.

Förening som äger lokal/anläggning kan ansöka om bidrag för följande poster:

  • Arrende
  • Samfällighetsavgift
  • Försäkring
  • Uppvärmning
  • El
  • V/A
  • Renhållning
  • Ränta
  • Övriga kostnader direkt kopplade till driften av lokalen/anläggningen*

Eventuella hyresintäkter påverkar ej bidragets storlek.

Förening som på annat sätt erhåller bidrag eller subvention från kommunen för aktuell lokal/anläggning har ej rätt till driftskostnadsbidrag.

Endast en förening kan söka bidrag för en viss lokal/anläggning.

Bidrag utbetalas en gång per år och förening. Ansökan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 1 juni.

*Bedömning av handläggare