Tillstånd och avgifter för alkohol och tobak

Tillståndsenheten i samverkan (TiS) beslutar om serveringstillstånd för alkohol och försäljningstillstånd för tobak i Tibro. Det är Lidköpings kommun som är huvudman för TiS och det det är till Lidköpings kommun som avgifterna ska betalas in. Det är även Lidköpings kommun som gör tillsyn i Tibro.

Klicka här för att komma till Tillståndsenheten i Samverkan (TiS) Där kan du se aktuella avgifter och där finns även en e-tjänst för att kunna ansöka om tillstånd.