Avgifter

Kontakter

Litet trähus på en bädd av svenska sedlar.

Taxan är uppbyggd av flera faktorer som styr avgiften, till exempel arean för den aktuella åtgärden och hur mycket granskning som sker i ärendet. Den exakta avgiften kan anges först efter ärendets prövning. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige och beräknas exkl moms ifall inte annat står angivet.

Avgifter 2024
Avgifter pris per tomt
Tomtpris
Gå in på lediga tomter på varje enskilt område om du vill se vad en tomt kostar och vad som ingår i priset. 
Anslutning av vatten
och avlopp

Villabyggnation: Grundavgift 73.000 kr + 40kr/m2 tomtyta (inkl. moms).
ex. 1000 m2 stor tomt = 123.000 kronor (inkl. moms).

Anslutning av el

16-25 Ampere

Tibro Energi
(Är du kund hos Vattenfall, kontakta dem för pris.)

Planavgift (exempel på avgift)
17 419 kr (gäller för byggnadsarea 150 m2)
Bygglov (exempel på avgifter)

Nybyggnad av bostadshus (150 m2) inom detaljplan ca 23 836 kr (exkl. planavgift)

Tillbyggnad av bostadshus (30 m2) ca 7 334 kr

Inglasning av uteplats ca 3 724 kr

Kartor (exempel på avgifter)

Nybyggnadskarta för en- och tvåbostadshus 7 736 kr.

Förenklad nybyggnadskarta (t.ex. tillbyggnad) 2 836 kr.

Utdrag ur primärkartan (t.ex. inglasning av uterum) 1 444 kr.

Utsättning (exempel på avgifter)

Utsättning av byggnad (grov- och finutsättning, 4 hörn) 9 283 kr (byggnadsarea mindre än 200 m2)


Endast grovutsättning 4 hörn, 4 642 kr (byggnadsarea mindre än 200 m2)