Avgifter

Kontakter

Pengar.

Taxan är uppbyggd av flera faktorer som styr avgiften, till exempel arean för den aktuella åtgärden och hur mycket granskning som sker i ärendet. Den exakta avgiften kan anges först efter ärendets prövning. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Avgifter 2023
Avgifter pris per tomt
Tomtpris
Gå in på lediga tomter på varje enskilt område om du vill se vad en tomt kostar och vad som ingår i priset. 
Anslutning av vatten
och avlopp

Villabyggnation: Grundavgift 72.000 kr + 40kr/m2 tomtyta (inkl. moms).
ex. 1000 m2 tomt = 112.000 kronor (inkl. moms).

Anslutning av el

16-25 Ampere

Tibro Energi
(Är du kund hos Vattenfall, kontakta dem för pris.)

Planavgift (exempel på avgift)
12 172 kr (gäller för byggnadsarea 150 m2)
Bygglov (exempel på avgifter)

Nybyggnad av villa (150 m2) inom detaljplan ca 18 084 kr (exkl. planavgift)

Tillbyggnad av bostadshus (30 m2) ca 5 564 kr

Inglasning av uterum (20 m2) ca 2 826 kr

Kartor (exempel på avgifter)

Nybyggnadskarta för en- och tvåbostadshus 6 521 kr.

Förenklad nybyggnadskarta (t.ex. tillbyggnad) 2 391 kr.

Utdrag ur primärkartan (t.ex. inglasning av uterum) 1 217 kr.

Utsättning (exempel på avgifter)

Utsättning av byggnad (grov- och finutsättning, 4 hörn) 7 825 kr (byggnadsarea mindre än 200 m2)


Endast grovutsättning 4 hörn, 3 912 kr (byggnadsarea mindre än 200 m2)