Kollektivtrafiknämnden

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kollektivtrafiknämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. Nämnden ansvarar för allmän och särskild kollektivtrafik.

Samarbetet i kollektivtrafiknämnden regleras i ett samverkansavtal mellan kommunerna och genom nämndens reglemente. Nämndens förvaltning, kollektivtrafikkontoret, är placerad i Tibro.

Nämndens uppdrag är att företräda kommunerna i samverkansfrågor gällande kollektivtrafikens utveckling, tillsammans med Västra Götalandsregionen som är ekonomiskt ansvarig och Västtrafik som planerar och utför trafiken. I nämndens uppdrag ligger också myndighetsutövning gällande färdtjänst och riksfärdtjänst. På uppdrag av ansvarig nämnd i respektive kommun handläggs också verksamhetsresor som skolskjuts och resor i samband med socialtjänstens verksamhet.

Nämnden består av två ledamöter och två ersättare från vardera kommun. De ordinarie är kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Nämnden sammanträder fyra gånger per år.