Kollektivtrafiknämndens kallelser och protokoll

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Protokoll från nämndens sammanträden publiceras på hemsidan senast 14 dagar efter nämndens sammanträde.

Önskar du ta del av nämndens protokoll eller handlingar kontaktar du nämndens sekreterare. Kontaktuppgifter finns överst på sidan.