Funderar du på att starta eget?

Telefon
0504-184 00

E-post
tillvaxt@tibro.se

Besöksadress
Inredia, Brovägen 26

Öppettider
Mån-fre 08.00-16.00

Postadress
Brovägen 26, 543 35 Tibro

Funderar du på att starta eget? Tibro kommun samverkar bland annat med Nyföretagarcentrum som anordnar informationsträffar och erbjuder personlig vägledning för dig som vill starta eget. Nedan hittar du information och länkar till flera webbplatser.

NyföretagarCentrum bygger på ett nätverk av sponsorer, som finns till för dig som samtalspartner och rådgivare. Hör av dig till Nyföretagarcentrum så berättar de mer. Att starta företag kan delas in i 8 förenklade steg.

  1. Idé – att starta företag börjar ofta i idéernas värld - vilken idé har du?
  2. Vision – att medvetandegöra i stora penseldra vad företaget ska göra.
  3. Affärsidé – att förstå vems behov företaget ska tillfredsställa och hur man ska göra det bättre än någon annan.
  4. Affärsplan – att konkretisera affärsidén så att den blir lönsam.
  5. Ekonomisk planering – att göra ekonomiskt hållbara beräkningar som går att följa upp.
  6. Planera verksamheten – att få företagets dagliga verksamhet att fungera i samspel med alla intressenter.
  7. Välja företagsform – sätta sig in i och förstå hur på vilket sätt olika företagsformer fungerar och välja
  8. Tillstånd och registrering – att ta ansvar gentemot myndigheter och regler som finns i samhället.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du i anslutning till denna text