För partier - Utläggning av valsedlar i vallokaler och röstningslokaler

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Valnämnden i Tibro kommun ansvarar för att det i alla vallokaler och röstningslokaler finns blanka valsedlar och partivalsedlar i alla tre valen för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än en procent av rösterna i hela landet. I år är dessa partier Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Valnämnden ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för partier som är representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige där lokalen ligger. I år gäller detta Demokraterna för valet till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. 

Valnämnden i Tibro kommun har därutöver beslutat följande:

  • att de partier enligt ovan som också vill lägga ut namnvalsedlar ska lämna dessa till en röstmottagare som sorterar in valsedlarna i alfabetisk ordning i valsedelstället,
  • att övriga anmälda partier som vill lägga ut sina valsedlar ska lämna dessa till en röstmottagare som sorterar in valsedlarna i alfabetisk ordning i valsedelstället,
  • att röstmottagarna ansvarar för ordningen även för övriga anmälda partiers valsedlar och för samtliga partiers namnvalsedlar samt för att fylla på dem i valsedelställen, så länge det finns valsedlar att tillgå i röstnings- eller vallokalen. Partierna kommer inte att meddelas om valsedlarna tar slut.

Detta innebär att partier som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda av valnämnden själva får lämna sina valsedlar i röstnings- och vallokalerna. Valsedlarna ska då lämnas till en röstmottagare, som sorterar in valsedlarna i valsedelstället. Röstmottagarna kommer att ha information om vilka partier som är anmälda till valet och därmed får ha sina valsedlar röstnings- och vallokalerna.

Samtliga partier ansvarar också själva för att lämna sina namnvalsedlar (valsedlar med partinamn och kandidater) i röstningslokalen/vallokalen. Namnvalsedlarna ska lämnas till en röstmottagare, som sorterar in valsedlarna i valsedelstället. 

Valsedlar till förtidsröstningen kan lämnas till röstningslokalen Allégården, lokalerna Nova och Luna, tidigast den 24 augusti från kl. 9.00 och till röstningslokalen biblioteket tidigast den 5 september kl. 10:00. Valsedlar till vallokalerna kan lämnas på valdagen den 11 september från kl. 7.30.

Tibro kommuns vallokaler och röstningslokaler samt öppettider hittar du här.