Webbikon för trafik och teknisk service. Trafik och teknisk service

Avfall och återvinning

Det är viktigt att vi tar hand om våra sopor på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Avfallshanteringen i Tibro kommun sköts av ett kommunalförbund som heter Avfall & Återvinning Skaraborg.

Energirådgivning

Kommunen erbjuder kostnadsfri energirådgivning till företag, organisationer och privatpersoner.

Fastighetsservice

Fastighetsavdelningen underhåller och sköter kommunens fastigheter. Mindre reparationer sköts av våra fastighetsskötare. Alla större reparationer, ombyggnader och tillbyggnader sker med hantverkare som upphandlas en gång per år.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i Tibro sköts av två aktörer. Kommunen ansvarar för leverans av värme till bostadsfastigheter, medan Nevel AB levererar till industrifastigheter.

Resor och kollektivtrafik

Här hittar du information om kollektivtrafik i Tibro, Hjo och Karlsborg. Kommunerna har gemensam handläggning av frågor som gäller viss kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts med mera.

Gator och trafikmiljö

Alla gator i Tibro tätort, Hönsa och delar av Fagersanna sköts av Tibro kommuns gata/parkavdelning. Genomfartslederna sköts av Trafikverket.

Parker och lekplatser

Tibro kommuns gata-/parkavdelning sköter om och vårdar parker och lekplatser i kommunen.

Sotning

Ansvaret för sotning och kontroll av brandskydd inom Tibro kommun ligger på Räddningstjänsten Skaraborg. Själva utförandet görs av sotningsentreprenör.

Vatten och avlopp

Det är Tibro kommun som ansvarar för leverans av vatten, hanteringen av avloppsvatten och skötsel och underhåll av vatten- och avloppsledningar.

Mat och måltider

På den här sidan hittar du länkar till sidor med aktuell information om den mat som serveras på kommunens förskolor, skolor och äldreboenden.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies