Bygga till

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Byggnation

Det krävs bygglov för om- och tillbyggnader. Ombyggnad är när hela eller delar av en byggnad påtagligt förnyas.

Vid ändring av verksamhet i en befintlig byggnad krävs även bygglov för ändring av inredning.

En tillbyggnad är något som ökar byggnadsvolymen åt något håll, dvs. ökar byggnadsvolymen neråt, uppåt eller åt sidan. Som exempel kan följande nämnas:

  • Gräva ut och göra källare
  • Bygga in en balkong
  • Glasa in en uteplats
  • Bygga takkupa

Sedan 2014 får en tillbyggnad med bruttoarea på max 15,0 m2 uppföras utan bygglov, men med en anmälan. Läs mer om anmälan under ”Anmälan".

Skicka in din anmälan/ansökan tillsammans med övriga handlingar/ritningar i ett exemplar till byggnadsnämnden.

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro