Adress- och lägenhetsregister

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Brevlådor

Tibro kommuns har ansvar för underhållet av kommunens del av ett landsomfattande adressregister och ett rikstäckande lägenhetsregister.

Adresser

Tibro kommun beslutar om adresser och namn på gator, vägar och allmänna platser. 

Samhällsbyggnadförvaltningen har ansvar för underhållet av kommunens del av ett landsomfattande adressregister. Adressregistret är kopplat till andra samhällsfunktioner såsom posten, skatteverket och folkbokföringen.

Lägenhetsregistret

Riksdagen har beslutat att alla bostäder i Sverige ska föras in i ett lägenhetsregister och att folkbokföringsregistret ska innehålla ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer.

Lantmäteriet har med hjälp av landets kommuner och fastighetsägare upprättat ett lägenhetsregister. Kommunerna ajourhåller detta register.

Lägenhetsregistret gör att det blir enklare och billigare att ta fram information om hushåll och bostäder.

Ny kunskap om hur vi bor behövs för att ge ett bra underlag för beslut på lokal och regional nivå.