Medborgarförslag

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Som invånare i Tibro kommun kan du komma med förslag eller lämna synpunkter på kommunens verksamheter genom att lämna in ett medborgarförslag. Kommunfullmäktige ska behandla och besvara ett medborgarförslag inom ett år.

Du som är folkbokförd i Tibro kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Även barn, ungdomar och personer som ännu inte har kommunal rösträtt har rätt att lämna in medborgarförslag. Föreningar, sammanslutningar, råd och andra organisationer kan däremot inte lämna medborgarförslag.

Varje medborgarförslag får bara ta upp ett ämne och förslaget kan bara behandlas om fullmäktige har rätt att fatta beslut om det. Ärenden som gäller enskilda personer eller enskilda angelägenheter, som t.ex. beviljande av bygglov eller försörjningsstöd, får inte tas upp.

Skicka in ditt förslag senast två veckor före kommunfullmäktige

Ett medborgarförslag väcks genom att du senast två veckor före aktuellt fullmäktigesammanträde skickar in förslaget via Tibro kommuns e-tjänst som du hittar här- länk till e-tjänst för medborgarförslag

Observera att alla inkomna medborgarförslag är offentliga handlingar och att ditt förslag därför kan komma att publiceras på kommunens hemsida.

Meddelande om när beslutet ska fattas

Ett medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige eller den nämnd som fullmäktige lämnar över förslaget till kan fatta beslut om det inom ett år från det att förslaget väcktes. Du får meddelande om när ditt medborgarförslag har beretts färdigt och det är dags att fatta beslut om det.

Som förslagsställare har du yttranderätt i fullmäktige när ditt medborgarförslag behandlas genom ett muntligt inledande inlägg på maximalt 10 minuter. Är ni flera som lämnat in samma medborgarförslag beslutar fullmäktiges ordförande i samråd med förslagsställarna vem som ska hålla det inledande inlägget. Det är inte tillåtet att överlåta yttranderätten till en person som inte skrivit under medborgarförslaget i enlighet med ovan angivna regler.

Du som har lämnat in ett medborgarförslag får även en kopia av fullmäktiges beslut hemskickat till dig.