Faderskap

Faderskap ska fastställas och bekräftas om barnets mor är ogift vid barnets födelse. Anledningen är att barnets juridiska rättigheter skall tas tillvara.

Den 1 januari 2022 kom en lagändring som möjliggör för de flesta nyblivna, ogifta föräldrar att bekräfta föräldraskap och anmäla delad vårdnad digitalt direkt till Skatteverket. Detta görs via Skatteverkets e-tjänst.

För ogifta föräldrar som vill bekräfta föräldraskap innan barnet föds kommer socialnämnden behålla nuvarande ansvar. Likaså om man inte bekräftat föräldraskap hos Skatteverket 14 dagar efter barnets födelse.

Socialnämnden får automatiskt uppgifter från Skatteverket om vilka barn som fötts av ogifta mödrar. Mödrarna kontaktas av socialnämnden så att ett faderskap kan fastställas för barnet.

Faderskapet utreds och fastställs genom en bekräftelse. När föräldrarna besöker socialtjänsten i samband med faderskapsbekräftelsen kan de samtidigt anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet. Om det inte görs blir modern ensam vårdnadshavare. En anmälan om gemensam vårdnad kan också göras i efterhand.

Om barnets fötts inom äktenskapet antas att det är den äkta maken som är far till barnet.

För att boka tid för faderskapsbekräftelse, ring 0504-182 83, telefontid 08.00-09.15.