Personligt ombud

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Personligt ombud är ett stöd för dig som har en långvarig psykisk ohälsa.

Du kan få ett personligt ombud om du är i åldern 18-65 år, har en långvarig psykisk ohälsa och bor i någon av dessa kommuner:

 • Tibro
 • Hjo
 • Tidaholm
 • Karlsborg

Vi hjälper dig som har behov av att få stöd vid kontakt med socialförvaltning, sjukvård eller annan myndighet. Vårt mål är att du ska få en bättre hjälp och en större kontroll över din situation.

Vad gör ett personligt ombud?

I våra arbetsuppgifter ingår bland annat att:

 • ge råd och stöd till dig och dina anhöriga
 • tillsammans med dig klara ut vilka vård- och servicebehov du har
 • hjälpa till med att göra en individuell vård- och serviceplan för dig
 • hjälpa dig i kontakter med olika myndigheter
 • se till att du får den vård som du har rätt till
 • hjälpa dig att skapa nätverk för att bryta isolering
 • arbeta uppsökande

Vilka är personliga ombud i din kommun?

Vi som arbetar som personliga ombud för Tibro, Hjo, Tidaholm och Karlsborgs kommuner heter:

 • Rune Sjögren
 • Fredrik Nordlund

För att nå oss se kontaktinformation ovan.