Ansökningar och tillstånd för dig som företagare

Telefon
0504-184 00

E-post
tillvaxt@tibro.se

Besöksadress
Inredia, Brovägen 26

Öppettider
Mån-fre 08.00-16.00

Postadress
Brovägen 26, 543 35 Tibro

Kontakter

På den här sidan hittar du en förteckning över de tillstånd och regler som kommunen ansvarar för, som du som företagare kan behöva känna till för att kunna starta och driva en verksamhet.

Enligt EU:s tjänstedirektiv ska alla medlemsländer ha en kontaktpunkt, där tjänsteleverantörer ska kunna få information om att starta och driva företag samt ansöka om nödvändiga tillstånd. I Sverige finns all den här informationen samlad på Tillväxtverkets företagsportal verksamt.se. Se länk nedan.

I förteckningen nedan ser du vilka ansökningar och tillstånd som gäller företag, som Tibro kommun ansvarar för. En del myndighetsutövning sker inom ramen för den kommunala förvaltningens organisation andra ligger hos andra gemensamma förbund eller köps in av en annan kommun.

 • Anmälningspliktiga lokaler

  Vissa lokaler kräver anmälan till miljöförvaltningen innan anläggningen tas i bruk. Mer information om detta och blanketter finns på Miljösamverkan Östra Skaraborgs webbplats, som du länkas vidare till här.

 • Brandfarliga varor

  Du söker tillstånd hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg för att få förvara och använda brandfarliga och explosiva varor. Du hittar mer information om detta på Räddningstjänstens webbplats, som du länkas vidare till här.

 • Bygglov och andra byggärenden

  I de flesta fall krävs både bygglov och bygganmälan när du ska bygga nytt eller göra någon ändring. Klicka på länken, så kommer du till en sida med alla blanketter som du har behov av vid om- och tillbyggnader och dylikt.

 • Sotning

  Som fastighetsägare behöver du ett medgivande från Räddningstjänsten för att få utföra sotning på din fastighet.

 • Förvärv av fastighet

  Tidigare fanns det lagkrav på att förvärv av hyresfastighet skulle anmälas till kommunen. Det lagkravet har tagits bort.

 • Livsmedelshantering

  Det kan krävas ett tillstånd eller en registrering för att starta eller ta över en restaurang, servering, butik eller annan verksamhet med livsmedelshantering. Kontakta Miljösamverkan Östra Skaraborg om du har frågor om livsmedelsverksamhet. Mer information om detta finns på Miljösamverkan Östra Skaraborgs webbplats, som du länkas vidare till här.

 • Miljöfarlig verksamhet

  Du behöver ofta ansöka om tillstånd eller lämna in en anmälan för att få driva verksamheter som kan påverka miljön, till exempel bensinstationer och kemtvättar. Mer information om vilka anmälningar och tillståndsansökningar som krävs och hur de görs hittar du på Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida, där även alla aktuella blanketter finns.

 • Serveringstillstånd

  Ansökningar om ansökningar om tillstånd för servering av sprit, vin och starköl till allmänheten och till slutna sällskap handläggs av TiS, Tillståndsenheten i Samverkan. Det är ett samarbete mellan Essunga, Falköping, Gullspång, Grästorp, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara och Vårgårda kommun.

 • Handel på gator & torg

  Det krävs tillstånd för att bedriva handel på Tibros gator och torg.

 • Försäljning och servering av folköl

  Om du ska sälja folköl måste du anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. Du ska kontrollera försäljningen och ta fram ett program för egenkontroll som ska vara tillgängligt på försäljningsstället.

 • Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

  Om du ska sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare måste du anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. Du ska kontrollera försäljningen och ta fram ett program för egenkontroll som ska vara tillgängligt på försäljningsstället.

 • Försäljning av tobak

  Du måste ansöka om tillstånd för att sälja tobaksvaror enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Vill du bedriva till exempel både detaljhandel och partihandel får du skicka in två separata tillståndsansökningar.