Bygglov och andra byggärenden

Telefon
0504-184 00

E-post
tillvaxt@tibro.se

Besöksadress
Inredia, Brovägen 26

Öppettider
Mån-fre 08.00-16.00

Postadress
Brovägen 26, 543 35 Tibro

I de flesta fall krävs både bygglov och bygganmälan när du ska bygga nytt eller göra någon ändring. Du kan utföra dina byggärenden digitalt via vår nya e-tjänstplattform eller manuellt genom att fylla i en blankett.

När du utför dina byggärenden digitalt, så får du tillgång till enkla steg- för steganvisningar och kan följa hela handläggningen av ärendet. Du behöver ha tillgång till bankID för att kunna använda e-tjänsterna.

Söka bygglov och andra åtgärder (e-tjänst)
Här lämnar du in din ansökan om förhandsbesked och bygg-, mark- och rivningslov samt gör din anmälan av attefallsbyggnad och eldstad.

Komplettera ditt bygglovsärende (e-tjänst)
Om du på eget initiativ vill komplettera ditt ärende eller om plan- och byggavdelningen har begärt kompletteringar så gör du det via den här länken.

Lägg till en intressent till ditt byggärende (e-tjänst)
Här kan du anmäla ny kontaktperson, kontrollansvarig eller ombud till ditt ärende.

Begäran om startbesked (e-tjänst)
När du fått ett beviljat bygglov kan du i den här tjänsten lämna en begäran om startbesked, bifoga ritningar och handlingar och lämna ett önskat datum för tekniskt samråd.

Mina byggärenden (e-tjänst)
Här kan du som fastighetsägare eller sökande se alla dina ärenden hos oss. Både pågående och avslutade. Du ser vad som har hänt i ärendet och kan titta på handlingar som hör till beslutet. 

Kommunikation med handläggare (e-tjänst)
Här kommunicerar du direkt med din tilldelade handläggare. Du får också dina svar från handläggaren här.

Ansökan om slutbesked (e-tjänst)
Denna tjänst använder du när du är klar med din byggåtgärd och vill ansöka om slutbesked. Här kan du även lämna in din ifyllda kontrollplan och de handlingar som enligt starbeskedet ska lämnas in.

Lämna svar vid grannehörande (e-tjänst)
Här kan du som granne till någon som ansökt om bygglov lämna ditt svar. Detta kan du endast göra om plan- och byggavdelningen har gett dig möjlighet att lämna synpunkter.

Ta del av beslut som granne eller sakägare (e-tjänst)
Det är här du som granne till någon som fått ett beviljat bygglov eller på något annat sätt är sakägare ta del av beslut.

Vill du hellre använda våra blanketter och ansöka manuellt, når du alla våra blanketter via länken Byggnation och renovering på sidan "E-tjänster och blanketter"