Kommunstyrelsen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kommunstyrelsen är kommunens regering. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om måste först beredas av kommunstyrelsen.  Styrelsen ska:

  • leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter
  • ha uppsikt över nämnderna och de kommunala bolagen och lämna råd och förslag till åtgärder som kommunstyrelsen anser bör vidtas.

Kommunstyrelsen har huvudansvaret för kommunens ekonomi och utveckling. I uppdraget ligger ansvar för näringslivsfrågor, integration och säkerhets- och folkhälsoarbete.  Kommunstyrelsen ansvarar även för strategiska frågor inom admininistration, IT, kommunikation, ekonomi och personal.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och lika många ersättare som väljs av kommunfullmäktige. Till sin hjälp har kommunstyrelsen ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare som bereder de ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen.

Politisk representation i kommunstyrelsen 2023-2026:

Socialdemokraterna 4 mandat
Liberalerna 1 mandat
Centerpartiet 1 mandat
Moderaterna 2 mandat
Kristdemokraterna 1 mandat
Sverigedemokraterna 2 mandat