Missbruk och beroende

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

alcoholic man

Behöver du hjälp att komma ur ditt beroende eller missbruk? Har du någon närstående som missbrukar eller har du frågor som handlar om missbruk och beroende?

I Tibro ansvarar Vuxengruppen för frågor kring alkohol- och drogmissbruk för personer som är äldre än 20 år och bor eller vistas i kommunen. Vi kan erbjuda stöd och behandling på hemmaplan. Vid behov beviljas även behandling på institution. Ofta är det inte bara den som missbrukar som drabbas utan även familj, vänner och andra närstående.

Vart vänder jag mig?

Du är välkommen att ringa till Vuxengruppen för rådgivning och frågor, telefontid vardagar kl. 8.30 - 9.30. Du når dem via att ringa kommunens växel på telefon 0504-180 00. Målsättningen är att du blir erbjuden en tid inom en vecka. Vi har tystnadsplikt.

 • Sekretess

  Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

  Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.

 • CAN

  CAN är ett nationellt kompetenscentrum med undersökningar, forskning och kunskapshöjande insatser om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

 • Drogportalen

  Information om alkohol, tobak, narkotika, spel och mediciner.

 • Drugsmart

  Information om alkohol och andra droger samt möjlighet att ställa anonyma frågor.

 • Föräldraföreningen mot narkotika

  Föräldraföreningen Mot Narkotika riktar sig i första hand mot anhöriga.

 • LVM

  Här kan du läsa lagen.

 • Spelberoendegruppen

  Är du spelberoende eller anhörig finns vi till för att hjälpa dig kostnadsfritt. Spelberoendegruppen håller till i Lidköping och stödjer dig med spelberoende eller du som anhörig till någon med spelberoende.

 • Spelberoendes riksförbund

  Spelberoendes riksförbund är en sammanslutning av föreningar för spelberoende och anhöriga som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende.

 • Hassela Helpline

  Hassela Helpline arbetar brett förebyggande och främjande för att motverka ungt utanförskap.