Hälso- och sjukvård i kommunens boenden

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

På kommunens äldreboenden samt på kommunens korttidsavdelning har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser. På kommunens gruppbostäder tar kommunen ansvar för hälso- och sjukvård om behovet uppstår.

Varje enhet har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskan har ett nära samarbete med läkare på vårdcentralen i Tibro.

Läkare tar emot besök på kommunens äldreboenden och korttidsavdelning varje vecka.  Alternativt kan man boka läkarbesök på vårdcentralen.

Det finns även en arbetsterapeut och en sjukgymnast knuten till respektive enhet. De hjälper dig med träning och med att tillgodose eventuellt behov av hjälpmedel.

På enheterna finns omvårdnadspersonal som utför flera av de insatser som sjuksköterskan, arbetsterapeuten och sjukgymnasten ansvarar för.

Vad kostar hälso- och sjukvårdsinsatser när jag
vistas på kommunens korttidsavdelning?

Vistas du på kommunens korttidsavdelning så betalar du en dygnsavgift. I denna avgift ingår bland annat hälso- och sjukvårdsinsatser.

Vad kostar hälso- och sjukvårdsinsatserna när jag bor på ett äldreboende?

Har du ditt boende på något av kommunens äldreboenden, de så kallade särskilda boendena, så betalar du en omvårdnadsavgift. I denna avgift ingår bland annat hälso- och sjukvårdsinsatser.

Vad kostar hälso- och sjukvårdsinsatser när jag bor på ett gruppboende enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS?

Har du ditt boende på något av kommunens gruppboenden så betalar du en fast månadsavgift för de hälso- och sjukvårdsinsatser du får.