Hjärtstartare i Tibro kommun

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Hjärtstartare.

I Tibro kommun finns ett 20-tal hjärtstartare. En hjärtstartare är en maskin som ger instruktioner om hur hjärt- och lungräddning, HLR, ska utföras. Du kan rädda liv om du vågar ge hjärt- och lungräddning vid ett hjärtstopp!

Kommunens hjärtstartare är utplacerade på följande platser: 

 • I Inredia
 • Utanför kommunhuset
 • I sporthallens entré
 • Vid Forum vid Tibro bibliotek
 • Vid kiosken i ishallen
 • På Tibro kompetenscenter
 • På förskolan Gläntan i Fagersanna
 • På Häggetorpsskolan, i gången mellan matsalen och gymnastiksalen
 • Nya Smulebergsskolans gymnastiksal (där Ransbergs skola bedriver verksamhet under 2021-2023)
 • Vid Rankåsstugan på Rankås fritidsområde
 • På Mini-Zoo

Vissa privata företag har också hjärtstartare i sina lokaler. Tibrobyggen, ICA Supermarket och Swedbank har satsat på en hjärtstartare i Gallerian i Tibro centrum. 

Sveriges hjärtstartarregister

I Sveriges finns alla svenska hjärtstartare registrerade. Hjärtstartarregistret är ett samarbete mellan hjärt- och lungräddningsrådet (HLR-rådet) och Civilförsvarsförbundet och målet är att alla hjärtstartare som finns tillgängliga i Sverige ska finnas med i registret.

I de lokaler där det finns en hjärtstartare finns följande symbol på entrédörrarna: 

Våga rädda liv - våga göra hjärt- och lungräddning

Varje år inträffar 15 000 hjärtstopp i Sverige. En majoritet av dessa, 10 000 stycken, äger rum utanför våra sjukhus, det vill säga i våra hem, utomhus och i offentliga lokaler. 

Vad gör du om en person får ett hjärtstopp där du befinner dig?

Förhoppningsvis gör du något. För varje minut som går ökar nämligen risken för att personen ska avlida med 10 procent om ingen hjärt- och lungräddning görs.

- Våga starta hjärt- och lungräddning, HLR, även om du är osäker på om en person har puls eller inte. Om personen inte har någon andning kan du inte påverka hjärtats rytm negativt genom att påbörja HLR och risken för att du skulle knäcka några revben övervägs av möjligheten att rädda liv. Det går att starta hjärtat på över 75 procent av personerna som drabbas av hjärtstopp om de får defibrillering, hjärtmassage, inom tre minuter, framhåller ambulanssjuksköterskan Tomas Gustavsson.

Hjärtstartare - ger instruktioner om livräddande insatser!

Om det råkar finnas en hjärtstartare där du befinner dig, så har du ett gott stöd om ett hjärtstopp skulle inträffa. En hjärtstartare är en apparat som kan analysera hjärtat vid ett hjärtstopp och återstarta det genom att leverera ström till hjärtat. 

När du öppnar locket på en hjärtstartare och sätter i gång den så ger maskinen dig både instruktioner om vad du ska göra och feedback på det du gör.

Hjärt- och lungräddning i korthet

Om en person drabbas av ett hjärtstopp på en plats där det inte finns någon hjärtstartare gör du på följande sätt:

 1. Sök kontakt. Är personen vid medvetande? 
 2. Kontrollera att luftvägarna är fria.
 3. Kontrollera om personen andas. Se, lyssna och håll kinden nära näsa och mun!
 4. Om andning saknas, placera båda dina händer mitt på bröstet (på bröstbenet) och påbörja hjärt- och lungräddning. Varva mellan att göra 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar.