Stöd och behandling

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Stöd och behandling kan du som vuxen med beroende eller missbruksproblem ansöka om.

Då en insats beviljats görs en behandlingsplanering tillsammans med dig och socialsekreteraren. Vi erbjuder olika möjligheter till behandling. Behandlingen görs enligt kända metoder och erfarenheter.

Du kan bland annat få beviljat:

  • stödsamtal med socialsekreterare
  • motiverande samtal
  • insatser från vårt stödteam

Vi försöker så långt som möjligt utforma insatserna så att de stämmer in i din vardag.

Vad kostar insatserna?

Insatserna är kostnadsfria.