Samhällsplanering

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Flygfoto

Här finner du information om den kommunala fysiska planeringen, Tibros översiktsplan, detaljplaner, planprocessen med mera.

Fysisk planering är ett brett begrepp som står för kommunens planering av mark- och vattenanvändning samt bebyggelseplanering. Kommunen har även huvudansvaret för avvägning mellan olika intressen som kan uppstå när markanvändning ändras. 

Syftet med fysisk planering är:

  • att skapa en god och hållbar samhällsplanering som även ger förutsättningar för en framtida utveckling. 
  • att ge förutsättningar för en långsiktigt hållbar hushållning med mark- och vattenområden, energi och råvaror samt beakta våra natur- och kulturvärden. 
  • att ge en god social livsmiljö för alla i kommunen både idag och imorgon.