Ung i Tibro

Fritidsaktiviteter

Har du svårt att veta vad du ska göra till helgen? Eller vilka aktiviteter du ska fylla ditt lov med? Till vänster finns tips och länkar om vad du kan hitta på.

Fritidsgården

Till fritidsgården kan du som går i årskurs 6 - 9 komma för att umgås med kompisar och planera samt delta i olika aktiviteter.

Tisdagsgruppen

Tisdagsgruppen är vår funkisverksamhet. Den är till för dig från årskurs 6 till årskurs 4 på gymnasiet som går i särskolan eller har en funktionsnedsättning som medför att du har behov av ett mindre och mer förutsägbart sammanhang.

Fältassistenter

Tibro kommun har två heltidsanställda fältassistenter. Vi arbetar med ungdomar som är mellan 12 och 18 år.

Ungdomsmottagningen

Till oss kan du vända dig om du har frågor om t.ex kroppen, sex, preventivmedel, mobbning, alkohol och andra droger eller bara vill ha någon att prata med.

Lovaktiviteter

Inför varje lov sammanställer Kultur & Fritid ett lovprogram med aktiviteter för barn och ungdomar. Kultur- & Fritidsförvaltningen samordnar programmet. Majoriteten av aktiviteterna är kostnadsfria och det framgår tydligt vilka som medför en avgift.

Dagkollo

Tibro kommun erbjuder barn i årskurs 4 och 5 att under två veckor på sommarlovet delta i dagkollo.

Simskola

Kultur & Fritid erbjuder simlekskola, sommarsimskola och extrasimskola för barn i Tibro Kommun.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies