Rekommenderade skolvägar för barn och ungdomar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

View from bicycle spoke on kids with helmets and bikes on path in field

Tibro kommun arbetar aktivt för att elever ska ha en säker trafikmiljö, när de går eller cyklar till skolan.

På kartan nedan under "Tjänster och information" kan du se vilka gång- och cykelvägar som är rekommenderade cykelvägar. Dessa försöker vi underhålla, snöröja och sanda så fort vi kan.

Har du synpunkter på förbättringen av trafikmiljön, kontakta någon på samhällsbyggnad, Tibro kommun. Se kontaktuppgifter ovan.