Demensvård

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

I Tibro kommun finns dagverksamhet, hemvård, korttid/växelvård och äldreboende för den som behöver stöd och hjälp utifrån demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Demenssjukdom eller kognitiva sjukdomar är ett samlingsnamn på sjukdomar som påverkar minnet och den kognitiva förmågan. Det är en av våra vanligaste folksjukdomar. 

Unikt arbetssätt

Tibro kommun vill ge en individuellt anpassad vård och omsorg, där individen är i centrum. Vi tror på den enskildes förmåga att själv bestämma sin vardag. Vi finns som ett stöd för att stärka självkänslan hos den enskilde och erbjuder en god omvårdnad, samt aktiviteter och stimulans i en trygg miljö.

Vi arbetar på ett unikt och prisbelönt sätt för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt, där personal har möjlighet att följa personen var den än befinner sig i sin sjukdom.

Om en person som har hemvård är i tillfälligt behov av korttidsvistelse eller växelvård, så fortsätter personal som känner personen från hemmet att utföra insatser under korttidsvistelsen på samma sätt som i hemmet.

Samma personal hjälper hjälper och stöttar också om personen flyttar in på äldreboende. 

Om en person som har dagverksamhet är på korttidsvistelse eller bor på äldreboendet så finns möjlighet att fortsätta besöka dagverksamheten om man har behov av det. 

Det ger att samma personal finns runt personen genom sjukdomen och man skapar en stor trygghet för den enskilde och dess anhöriga. 

Demenssamordnande sjuksköterska
Tibro kommun har en särskild demenssamordnande sjuksköterska som har till uppgift att ge vägledning och stötta personer som drabbats av kognitiv sjuksom och deras anhöriga. Vår demenssamordnande sjuksköterska är tillsammans med myndighetshandläggaer ofta de personer man kommer i kontakt med när man är i behov av hjälp och stöd.


Allégården

På Allégården finns äldreboende, korttid, växelvård och hemvård för den som har demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Allégårdens äldreboende

Allégårdens hemvård utgår ifrån Allégården och hjälper främst personer i ordinärt boende som är i behov av stöd i hemmet utifrån kognitiv svikt och som bor i kommunens norra del.

 

Bäckliden

På Bäckliden finns äldreboende, korttid, växelvård, hemvård och dagverksamhet (Träffpunkt Smultronstället) för den som har demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Bäcklidens äldreboende

Bäcklidens hemvård utgår ifrån Bäckliden och hjälper främst personer i ordinärt boende som är i behov av stöd i hemmet utifrån kognitiv svikt och som bor i kommunens södra del.

Träffpunkt Smultronstället

  • Sekretess

    Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

  • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

    Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.