Allégårdens äldreboende

Besöksadress
Fredsgatan 38
543 30 Tibro

Kontakter

Allégården är ett av Tibro kommuns demensboenden. Det finns fyra avdelningar: Rosen, Syrenen, Tulpanen och Violen. Sammanlagt finns 27 lägenheter. På Allégården finns personal dygnet runt.

Vid inflyttning på Allégården så ansvarar man själv för inflyttning, möblering, telefonflyttning och hemförsäkring för lösören, precis som vilken lägenhet som helst. Dock finns säng och madrass i varje lägenhet redan innan. Allt annat som sängkläder, handdukar har man med sig.
Toalettpapper, tvål och schampo ingår. Vill man ha något speciellt schampo etc, så får hyresgästen själv stå för den kostnaden. Du betalar hyra, omvårdnadsavgift och matkostnad varje månad.

Hjälp och stöd
Det stöd och hjälp du behöver utgår från de behov som du har. Du får hjälp och stöttning med det du inte klarar av själv. Vi arbetar med genomförandeplan, där du beskriver hur du vill ha din hjälp och när du vill ha den. Vi hjälper också till med klädvård och tvätt. Önskvärt är att man märker sina kläder och sängkläder. Städning utförs en gång per vecka, eller vid behov. Fönsterputsning utförs 2 gånger om året för en låg kostnad.

Boendemiljö och aktiviteter
På Allégården finns flera stora gemensamma uteplatser, samt innergårdar som ger stora möjligheter till utevistelse.

På boendet erbjuder vi gemensamma aktiviteter men också enskilda aktiviteter som är anpassade efter personen.

Ledstjärnor
På Allégården arbetar vi utifrån ledstjärnor som vi tagit fram.
• Att vårdtagare och närstående ska känna att det är en trivsam miljö
• Att vårdtagaren upplever trygghet, lugn och ro.
• Att vårdtagaren upplever ett bra bemötande och får en god omvårdnad
• Att vårdtagaren får stöd och hjälp av personal med god kompetens
• Att vårdtagaren får stöd och hjälp av personal med god kompetens
• Att närstående är trygga och nöjda
• Att vårdtagaren får bra aktivering och stimulans dygnet runt, utifrån individens behov

Måltider
Maten tillagas i Allégården kök och serveras på Allégården. Öl/vin finns att köpa till självkostnadspris om du önskar det.
Personal som finns på boendet är:

  • Omvårdnadspersonal
  • Sjuksköterska
  • Sjukgymnast/Arbetsterapeut finns att tillgå vid behov
  • Verkamhetsresurs

Telefonnummer:
Rosen/Syrenen 0504-18422
Violen/Tulpanen 0504-18583
Sjuksköterska 0504-18672