Arbetsmarknadsenheten

Telefon
0504-18000

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 17 543 50 Tibro

Kontakter

default

Arbetsmarknadsenheten (AME) i Tibro kommun arbetar för att stötta individer som står utanför arbetsmarknaden. Det görs genom riktade insatser för att främja självförsörjning. Arbetsmarknadsenheten samverkar med socialförvaltningen och externa aktörer så som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Mål med vårt arbete:

Att fler personer ska ta sig närmare arbetsmarknaden genom att stärka sin anställningsbarhet genom olika insatser som vi erbjuder.

Hur arbetar vi?

Arbetsmarknadsenheten i Tibro erbjuder följande insatser:

Inför våren 2022 kommer vi erbjuda andra aktiviteter så som:

  • Hälsoskolan
  • Digitaliseringskurs
  • Lärcentrum
  • Ludea
  • Träning på Energilyftet