Tibro kommun deltar i SKR:s mätning av service och bemötande

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Mobil

26 mars 2024

Kommun och politik

Hur är Tibro kommuns service och bemötande? Det kommer flera av er som kontaktar kommunen via telefon och eller mail att få bedöma i en enkät under perioden mars-maj. Enkäten ingår i en servicemätning som genomförs av organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Fram till den 17 maj deltar Tibro kommun i en servicemätning som görs av SKR. Mätningen innebär att du kan få en enkät skickad till dig via sms efter att ha varit i kontakt med kommunen på telefon eller mail. Avsändare i meddelandet är Tibro kommun.

Vi är tacksamma om du svarar på frågorna i enkäten. Dina svar hjälper oss att fortsätta utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov. Dina svar är anonyma.

Årlig mätning

Servicemätningen genomförs en gång per år. Syftet är att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande.

Eftersom servicemätningen görs på samma sätt i alla kommuner som deltar i den går det att göra nationella jämförelser av servicenivån i olika kommuner. Den kommer att användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov.