Här får du hjälp och stöd

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

För dig som bor i Tibro kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.

 

 • Familj, barn och ungdom

  Om du är ung och i behov av hjälp i din sociala situation eller om du är en vårdnadshavare som behöver stöd i ditt föräldraskap kan du vända dig till kommunens barn- och familjegrupp. Hit kan du även vända dig om du är orolig för att ett barn far illa.

 • Fältassistenter Tibro Kommun

  Fältassistenter

  Tibro kommun har två heltidsanställda fältassistenter. Vi arbetar med ungdomar som är mellan 12 och 18 år.

 • Sjukvårdsrådgivningen

  Du kan ringa sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177, dygnet runt för att få rådgivning av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig.

 • Elevhälsa

  Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

 • Närhälsan

  Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till närhälsan.

 • Ungdomsmottagningen i Tibro

  Du som är ung är välkommen att kontakta ungdomsmottagningen om du vill prata med någon om hur du mår, relationer, kroppen, preventivmedel med mera.

 • UMO

  UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer.

 • Sankt Helena

  Mottagningen vänder sig till personer från 11 års ålder som har problem med ätstörningar.

 • BRIS - Barnens rätt i samhället

  Till BRIS kan alla under 18 år ringa, mejla eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Telefon: 116 111

 • Barnombudsmannen

  Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen.

 • Maskrosbarn

  Maskrosbarn är en förening som arbetar med att stödja unga som lever eller har levt i familjer där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa. Maskrosbarn startades av två tjejer som själva har erfarenheter av förälder med missbruk och/eller psykisk sjukdom.

 • Tjejzonen

  Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer mellan 12 och 25 år. Organisationen arbetar med att förebygga och lindra psykisk ohälsa genom att ge stöd till tjejer via fysiska och virtuella möten.

 • Jourhavande kompis

  Jourhavande kompis är en verksamhet inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Personer under 25 år kan ringa dit eller chatta om vad som helst, det kan handla om kärlek, mobbing, ensamhet eller familjesituationen. Telefon: 020-222 444

 • HBTQ-jouren

  RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.