Information och kommunikation kring ditt barn

InfoMentor är Tibro kommuns informations- och kommunikationskanal mellan förskola/skola/fritidshem och vårdnadshavare. I Infomentor hittar du viktig information från pedagoger och personal. Du kan se informationen både på dator, läsplatta och smartphone. Gör det till en vana att logga in och läsa informationen minst en gång per vecka. 

Inloggning

För att logga in i InfoMentor använder du följande länk:

https://hub.infomentor.se/

För att logga in behöver du ett användarnamn och lösenord eller mobilt Bank-ID. För att komma till inloggning med mobilt Bank-ID klickar du på ”Andra inloggningssätt”. Inloggningsuppgifter får du när ditt barn börjar på förskolan eller i skolan.

Problem med inloggning

Om du har problem med att logga in kan du höra av dig till oss via infomentor@tibro.se. Om du anger ditt barns namn och klass så kommer vi kunna hjälpa dig snabbare.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Du ska själv uppdatera aktuella kontaktuppgifter som e-postadress och telefonnummer. Det är viktigt att kontaktuppgifterna är aktuella så att skolan kan nå dig vid behov.

Frånvarorapportering

När ditt barn behöver vara hemma på grund av sjukdom ska du anmäla det via InfoMentor senast kl. 08.00 samma dag. Du ansöker om övrig ledighet hos elevens klassföreståndare. Frånvaroanmälan i InfoMentor kan registreras för innevarande och nästkommande dag.

Schema förskola och fritids

Du som har barn på förskola och fritids ska lägga in ditt barns vistelsetider i InfoMentor. Det är önskvärt att vårdnadshavare lägger in och ändrar barnets tider så tidigt som möjligt, för att personalen ska kunna planera verksamheten. Det går inte att ändra tid under innevarande dag, då måste förskola/fritids meddelas via telefon.