Tillstånd markupplåtelse

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Markupplåtelse för nyttjande av kommunal mark söks hos polisen.

Vad är markupplåtelse?

För att nyttja kommunens mark, exempelvis gator, torg och grönområden för tillfällig verksamhet krävs tillstånd för markupplåtelse. Detta kan t.ex. gälla inför ett evenemang, för uteservering, marknader, torghandel eller uppställning av byggnadsställning.

Var ute i god tid

När du vill ha tillstånd för markupplåtelse är det viktigt att du är ute i god tid, minst fyra veckor i förväg. För de flesta evenemang krävs polismyndighetens tillstånd. Polismyndigheten kan inte lämna ett tillstånd förrän markens förvaltare gett sitt tillstånd, i detta fall Tibro kommun.

Gång för ansökan

  • Gå in på polisens hemsida och hämta ansökningsblanketten för markupplåtelse. Under länken nedan finns det direktlänkar till vissa blanketter.
  • Polisen skickar en förfrågan till kommunen om markupplåtelsen.
  • Kommunen skickar sitt svar till Polisen som sedan skickar ut sitt besked till den sökande.

Var man skickar blanketten och om/vad det kostar hittar du på Polisens hemsida.